Rozejrzyj się

Petycje on-line

Powstaje coraz więcej serwisów internetowych, których celem jest ułatwienie aktywności obywatelskiej. mającej skutki nie wirtualne, a jak najbardziej realne.

Czytaj dalej...

Gender – co zyskujemy, a co tracimy?

Termin gender, do niedawna jeszcze nieznany w języku polskim, w ciągu ostatnich lat dobrze się w nim zadomowił. Określamy nim „płeć społeczną”, która – w odróżnieniu – od biologicznej kształtowana jest przez społeczeństwo i kulturę. Jest to zespół cech i zachowań, a także stereotypów związanych z płcią, przypisywanych kobietom i mężczyznom.

Czytaj dalej...

Dom Matki. Samotnej.

Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami”, Wybrzeże Kościuszkowskie 17 lok. 43, 00-390 Warszawa. Misja:  Niesienie pomocy kobietom maltretowanym, wykorzystywanym, matkom bezdomnym samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Czytaj dalej...

Polska bieda

Często używamy tego określenia. Jak jednak zdefiniować biedę? Za biedną uznamy na pewno osobę, której nie stać na zaspokojenie potrzeb żywnościowych. Jeśli jednak „mamy na jedzenie”, ale już nie na kino, zakup książek czy wyjście na kawę z przyjaciółmi, to jesteśmy już biedni, czy jeszcze nie?

Czytaj dalej...

W sieci bez wyjścia

„Trochę techniki i się uzależniamy” można by sparafrazować znane powiedzenie.

Czytaj dalej...

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje