Podróżuj

Paszport dla dziecka

Sezon wakacyjny w pełni. Jeśli planujesz zagraniczne podróże z dzieckiem, musisz mieć dla niego paszport. Dokument ten warto wyrobić także wtedy, gdy nie masz zamiaru opuszczać strefy Schengen.

Przyzwyczailiśmy się do tego, iż na tym obszarze paszport jest niepotrzebny, wystarczy mieć przy sobie dowód. Co jednak, gdy z jakichkolwiek powodów będziesz musiała „udowodnić”, że podróżujące z Tobą dziecko jest rzeczywiście Twoje? Wówczas dokument potwierdzający jego tożsamość może okazać się nieoceniony.

Kto składa wniosek paszportowy?

O paszport dla dziecka ubiegać się mogą rodzice bądź ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. Wniosek paszportowy może również złożyć jedno z rodziców, wówczas jednak konieczne jest dołączenie poświadczonej przez notariusza lub organ paszportowy pisemnej zgody drugiego rodzica. Jeśli jeden z rodziców nie chce zgodzić się na wystawienie dokumentu, sprawę można skierować do sądu rodzinnego. Orzeczenie sądowe w tym zakresie zastępuje zgodę rodzica. Ponadto, przy składaniu wniosku w urzędzie wymagana jest obecność dziecka, które ukończyło 5 lat.

Gdzie można złożyć wniosek paszportowy?

Wniosek paszportowy można złożyć w Referacie Paszportowym w dowolnym urzędzie wojewódzkim na terenie kraju.

Na jaki okres wystawiany jest paszport małoletniemu?

Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat ważny jest przez 5 lat od daty jego wystawienia. Warto jednak aktualizować go częściej, szczególnie w przypadku małych dzieci, których wygląd szybko się zmienia. Dla rodziców oznacza to dodatkowe koszty, zaoszczędzi jednak ewentualnego stresu przy identyfikacji ich dziecka, np. podczas przekraczania granicy.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać paszport?

  • Wniosek paszportowy (do pobrania w Referacie Paszportowym)
  • Kolorową fotografię paszportową (35 x 45 mm) wykonaną w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
  • Dowód dokonania opłaty paszportowej
  • Ponadto, od każdego dziecka, które ukończyło 6 lat pobierane są odciski palców.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka (podano wysokość opłat zwykłych)?

  •  Dziecko do 13 r.ż.: 60 zł
  •  Dziecko w wieku 13-18 lat: 140 zł.

 


Tekst: Klara Sołtan - Kościelecka

zdjęcie dzięki: stockimages/freedigitalphoto.net

image courtesy of stockimages/freedigitalphoto.net

Kategoria: Podróżuj

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje