Kariera

Finał akcji Kobiety i Środowisko

15 europejskich spółek Grupy RAJA zgromadziło wspólnie 420 000€ na realizację projektów edukacji ekologicznej kobiet z całego świata. 8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet wszystkie zebrane fundusze zostały przekazane organizacjom wybranym przez Komitet Wykonawczy Fundacji RAJA-Danièle Marcovici. Uroczystość odbyła się w siedzibie firmy w Paryżu.


Od września ubiegłego roku pracownicy międzynarodowej Grupy RAJA zbierali fundusze w ramach międzynarodowego program solidarnościowego Kobiety i Środowisko. Przez ostatnie sześć miesięcy wszystkie filie, w tym polska, przekazywały część zysków z każdorazowej sprzedaży ekologicznych produktów na rzecz 5 stowarzyszeń wspierających kobiety mieszkające w Indiach, Togo, Mozambiku, na Kubie i Mjanmie.

Siła w małych gestach

Ze środków zebranych przez Grupę RAJA zostały sfinansowane szkolenia popularyzujące metody zrównoważonego, ekologicznego rolnictwa oraz hodowli, które pomogą kobietom zwiększyć ich konkurencyjność jako producentów żywności i w efekcie wpłyną na poprawę ich statusu społecznego oraz finansowego. Fundacja RAJA-Danièle Marcovici przekazała fundusze na realizację celów pięciu organizacji.

Stowarzyszenie Solidarité od ponad 30 lat wspiera obszary wiejskie dotknięte ubóstwem, przeprowadzając projekty zrównoważonego rozwoju w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Środki z akcji Kobiety i Środowisko zostaną przeznaczone na prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych w Indiach. Celem jest przeszkolenie 160 kobiet oraz edukacja 43 000 dzieci w zakresie ochrony środowiska, a także budowa 64 ogródków ekologicznych.

Stowarzyszenie AVSF – Agronomów i Weterynarzy „Bez Granic” od 1977 wpiera rolników i ich rodziny w walce z głodem i ubóstwem. Organizacja zamierza kontynuować szkolenia rolników w Togo w ramach edukacji o ochronie środowiska i zrównoważonym zalesieniu. Celem projektu jest wyedukowanie 400 producentów warzyw i zbóż oraz założenie 12 „Zielonych Szkółek”, które będą miejscem dzielenia się dobrymi praktykami rolniczymi.

Stowarzyszenie ESSOR założone w 1992 roku wspiera najuboższą ludność, w tym rolników, zbierając środki na poprawę warunków życia. W Mozambiku organizacja zamierza promować wśród kobiet rozwijanie rolnictwa za pomocą metod przyjaznych zdrowiu i środowisku naturalnemu.

Grupa GERES – Grupa Energii Odnawialnej, Środowiska i Solidarności już od 40 lat działa na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków życia, w szczególności przez ułatwianie dostępu do wykorzystywania zrównoważonych zasobów energii. Projekt w Mjanmnie ma na celu ułatwienie dostępu do bezpiecznych i oszczędnych pieców, które zminimalizują degradację środowiska naturalnego i emisję gazów. Celem jest wyposażenie 150 000 gospodarstw w piece.

Stowarzyszenie Care działa od 1945 roku i zajmuje się zwalczaniem ubóstwa i nierówności społecznych. W ramach projektu na Kubie organizacja prowadzi działania edukacyjne dotyczące odpowiednich praktyk hodowli dopasowanych do terenów suchych. Celem jest zwiększenie dochodów kubańskich farmerek o 15%.

Działania edukacyjne wspierane przez Fundację RAJA-Danièle Marcovici pomogą krajom rozwijającym się ukształtować świadome społeczeństwa dbające o środowisko i klimat.

10 lat charytatywnego doświadczenia

Od momentu założenia w 2006 roku Fundacja RAJA-Danièle Marcovici, wspiera kobiety i dziewczęta, umożliwiając im samorozwój i otaczając opieką. Organizacja utworzona przez Dyrektor Generalną Grupy RAJA, Danièle Kapel-Marcovici, pomogła już blisko 50 000 kobiet na całym świecie, współfinansując 303 projekty charytatywne w 44 krajach i przekazując 3,5 mln € środków. Filarem Fundacji są pracownicy Grupy RAJA, którzy aktywnie angażują się w jej działania. Akcja Kobiety i Środowisko to sukces pracowników i klientów lidera rynku opakowań w Europie.

Prezes RAJA Group DANIELE KAPEL-MARCOVICI na finale akcji Kobiety i Srodowisko fot.RAJAPACKFinal Akcji Kobiety i Srodowisko fot. RAJAPACK

Kategoria: Kariera

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje