Kobieta pracująca

Rola i znaczenie systemu komunikacji w przebiegu procesów innowacyjnych

Cechą charakterystyczną procesów innowacyjnych jest rozkład ich efektów w czasie. Im sprawniej firmy podchodzą do prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć, tym szybciej mogą skonsumować ich efekty.

Czytaj dalej...

Wypromuj małą firmę w internecie

Jako największą przeszkodę w promowaniu biznesu, przedstawiciele polskich małych firm wskazują brak środków finansowych. Tymczasem w USA aż 40 proc. badanych chce zwiększyć wydatki na reklamę w sieci.

Czytaj dalej...

Przedsiebiorco! – inwestuj w siebie

Idea Life Long Learning. Wiek XXI poprzez prasę edukacyjną i instytucje naukowe bywa nazywany „stuleciem wiedzy”. Szczyt Lizboński określił potrzebę lepszego dostosowania systemu edukacji i szkoleń do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy i poprawie jakości zatrudnienia.

Czytaj dalej...

Determinanty skutecznego zarządzania innowacyjnością i innowacjami

Z praktyki gospodarczej i analiz literatury przedmiotu płyną sygnały (Adams, Bessant i Phelps, 2006) iż problemy związane z innowacją nie mają łatwych rozwiązań, a poszczególne innowacje bardzo się od siebie różnią: skalą, rodzajem, zasięgiem czy sektorem.

Czytaj dalej...

Biznes w srebrnym pyle

Uśmiech, poczucie humoru i talent ukryty w dłoniach. Na koncie: bagaż wątpliwości, cierpliwość i ograniczone zasoby optymizmu oraz chęć zostania swoim własnym szefem.

Czytaj dalej...

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje