Prawo i finanse

Debata: Wyzwania dla polskiej gospodarki w 2014 roku

W polskiej gospodarce narasta ożywienie. Jednak wciąż nie ma pewności, co do jego tempa.

Jego skala jest wciąż obarczona niepewnością. W wielu prognozach makroekonomicznych przewiduje się, że w tym roku wzrost gospodarczy może wynieść 3 proc. PKB.

Podobnie wynika z analiz prowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej (UEK).

Z najnowszych analiz przygotowanych w ramach projektu ISR wynika, iż liczba upadłości do początku 2015 roku będzie się powoli zmniejszać, zaś analiza mikroekonomiczna (dla poszczególnych działów gospodarki) wskazuje na zróżnicowanie stopnia zagrożenia w różnych branżach.

Jakie wyzwania stoją przed polską gospodarką w rozpoczynającym się 2014 roku? To kluczowe pytanie stanie się głównym tematem debaty, podczas której zaproszeni eksperci zastanowią się nad kondycją polskich przedsiębiorstw w  najbliższych kwartałach.

  • Jak wygląda branżowa mapa zagrożenia upadłością?
  • Które branże są w największym stopniu zagrożone upadłością?
  • O jakich branżach możemy mówić, że problemy związane ze spowolnieniem mają za sobą, a jakie się z nimi borykają?
  • Jaki obraz gospodarki wyłania się z mapy zagrożeń upadłością?
  • Na jaką pomoc i kiedy mogą liczyć firmy w ramach projektu ISR?
  • Na czym powinna polegać wczesna identyfikacja zagrożeń, która pozwoliłaby na zmniejszenie kosztów społecznych związanych z upadłościami przedsiębiorstw? I czy dotychczasowe działania prowadzone w ramach ISR okazały się skuteczne?
  • W jakim stopniu wykorzystanie Systemów Wczesnego Ostrzegania może pomóc w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i przeciwdziałaniu ich upadłości?

To tylko wybrane pytania, na które będą się starali odpowiedzieć zaproszeni do debaty eksperci. Podczas debaty po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wyniki XI edycji Raportu ISR, dotyczącego sytuacji polskich przedsiębiorstw w ujęciu mikro i makroekonomicznym.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:
prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK)
Bożena Lublińska-Kasprzak (prezes PARP)
dr Piotr Boguszewski (NBP)
dr Mirosław Gronicki
dr Janusz Jankowiak (NWAI Dom Maklerski S.A.)

Debatę poprowadzi Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, dziennikarka ekonomiczna.

Debata zainauguruje XXXVIII sympozjum "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" organizowane w Szczyrku przez katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Debata online odbędzie się w piątek, 17 stycznia w godz. 9.30-11.00. Transmisja debaty realizowana będzie w formule online - kliknij tu

za: isr.parp.gov.pl

Kategoria: Prawo i finanse

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

corkimatek pokojdziecka konfliktowy

Inspiracje