Prawo i finanse

Wynagrodzenie po urlopie rodzicielskim

Czy może być niższe niż było przed urlopem? Dotychczas kodeks pracy chronił pracownice będące na urlopie macierzyńskim.

Teraz ta ochrona dotyczy pracowników przebywających na urlopie rodzicielskim, a zatem obejmuje nie tylko matki, ale również ojców (gdy ci na taki urlop się zdecydują).

Pracodawca ma obowiązek przyjąć takie osoby, po zakończonym urlopie, na dotychczasowe stanowisko, a jeśli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne.

Czy oznacza to również gwarancję wysokości wynagrodzenia?

Tak, ale… To „ale” dotyczy szczególnych przypadków, które jednak wcale nie muszą być odosobnione. Zgodnie z art. 1832 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom po urlopie rodzicielskim takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymywaliby, gdyby z takiego urlopu nie korzystali. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia będzie uwzględniać zmiany w płacach, jakie zaszły w firmie podczas nieobecności pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego. Jeśli została wprowadzona podwyżka, powinna objąć ona również powracających do pracy.

W przypadku obniżki wynagrodzeń w czasie nieobecności pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym sprawa jest bardziej skomplikowana. Jednak – jeśli można tak powiedzieć – skomplikowana na korzyść pracownika. Wspomniany przepis nie daje podstaw do tego, aby obniżyć pracownikowi wracającemu z urlopu rodzicielskiego dotychczasowe wynagrodzenie. W takiej sytuacji  pracodawca musiałby w stosunku do tego pracownika dokonać – po jego powrocie do pracy – wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy lub uzgodnić taką zmianę na zasadzie porozumienia stron, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której obniżce płac towarzyszyło zawieszenie stosowania regulaminu wynagradzania. Jeśli miało to miejsce, wynagrodzenie pracownika po urlopie rodzicielskim zostanie odpowiednio zmniejszone bez ingerencji w umowę o pracę.

Kategoria: Prawo i finanse

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

penis dlonierece radosc z brzucha

Inspiracje