Prawo i finanse

Urlop tylko do 30 września

Podstawowym prawem pracownika jest prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić generalnie urlopu pracownikowi w tym roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo.

Jeśli jednak pracownik w konkretnym roku nie wykorzystał swojego urlopu wypoczynkowego, pracodawca musi udzielić mu urlopu zaległego do końca września kolejnego roku rozliczeniowego.

30 września 2013 roku minie termin udzielania pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za rok 2012. To pracodawca powinien uwzględniając wnioski urlopowe swoich pracowników, ustalić plan urlopów, który zapewniałby normalny tok pracy w przedsiębiorstwie. 

Kodeks pracy wskazuje, że co prawda urlop niewykorzystany w ustalonym terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, ale termin ten będzie zachowany również i wtedy, gdy pracownik rozpoczął zaległy urlop przed upływem 30 września danego roku. W Kodeksie pracy mowa jest bowiem tylko o udzieleniu urlopu, a nie jego wykorzystaniu w całości przez pracownika.

Jeśli pracodawca terminowo nie udzieli pracownikowi należnego mu urlopu wypoczynkowego, będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, co zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Kategoria: Prawo i finanse

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

corkimatek pokojdziecka konfliktowy

Inspiracje