Reaktywuj się

Gdy wiek poprodukcyjny staje się produkcyjnym

Wiele pisałyśmy o plusach zatrudniania osób dojrzałych. Co jednak mówią na ten temat statystyki?

Czy seniorzy mają szansę na sukces na rynku pracy, czy są skazani na imanie się każdego zajęcia, aby tylko dotrwać do emerytury bądź do niej dorobić?

Senior na scenie rynku pracy

Wszyscy dobrze znamy określenie „społeczeństwo starzejące się”. Co to w praktyce oznacza? Patrząc z perspektywy ekonomicznej, znaczy to tyle, że osoby w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni – od 65 r. ż. kobiety – od 60 r.ż) stanowią coraz większy odsetek ogółu populacji. Tyle, że wiek poprodukcyjny staje się produkcyjnym, jeśli wziąć pod uwagę wymogi rynku pracy, systemu emerytalnego oraz ostatnich zmian podwyższających wiek emerytalny do 67 lat. Z danych GUS wynika, że obecnie 20% Polaków ma lat 60 lub więcej. Sytuacja tych osób na rynku pracy jest trudna, choć dla części z nich powoli się poprawia (współczynnik aktywności zawodowej ludności w grupie 50-64 lata od 2010 r. systematycznie wzrasta). Osoby w wieku poprodukcyjnym wciąż jednak stanowią nikły odsetek wśród pracujących (ponad 6%).

Dlaczego tak jest?

Sytuacja ta często tłumaczona jest stereotypowym myśleniem pracodawców postrzegających osoby starsze jako niekompetentne, nieefektywne, gorzej wykształcone (niż osoby młodsze), niechętnie i trudno uczące się nowych rzeczy, przeważnie przebywające na zwolnieniach lekarskich. Takiej wizji nie potwierdzają badania przeprowadzone w 2011 r. przez OBOP na zlecenie Kancelarii Prezydenta. Bez mała 70% badanych uważa, że osoby dojrzałe są co najmniej tak samo wydajne na rynku pracy, jak ich młodsi koledzy. Jeszcze większy odsetek (79%) ma dobre zdanie na temat ich kompetencji.

Z drugiej jednak strony, zdecydowana większość badanych stwierdziła, iż osoby w wieku powyżej 50 lat stoją na straconej pozycji na rynku pracy w porównaniu z osobami młodymi. Przekonani są ponadto, że stan zdrowia Polaków jest gorszy niż mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej. Być może jest w tym ziarno prawdy, skoro zatrudnieni Polacy orzekają, iż będą mogli pracować tylko do 58 roku życia (dane uśrednione). O większym zmęczeniu Polaków (niż ich rówieśników w Europie) i ich kłopotach ze zdrowiem mówią także respondenci „Bilansu Kapitału Ludzkiego” – największego badania rynku pracy w Polsce prowadzonego od 2010 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Jeśli rzeczywiście zdrowie i zmęczenie jest główną z przyczyn złej sytuacji seniorów na rynku pracy, wróży to niedobrze. Dużo łatwiej bowiem podnosić swoje kompetencje, czy nawet się przebranżowić, niż pracować nad poprawą własnego zdrowia. Tym bardziej, że pewne negatywne zmiany w tej materii mogą być nieodwracalne. Pozostaje nam zatem tylko wystosować apel do obecnych 30-latków: prowadźcie zdrowy tryb życia, jeszcze wiele lat pracy przed Wami! Tym bardziej, że…

Kluczowy jest wiek średni

Tak przynajmniej twierdzi Zespół badaczy „Bilansu Kapitału Ludzkiego”, widząc w tej generacji siłę dla rozwoju polskiej gospodarki w nadchodzących latach. Według badaczy właśnie ta grupa powinna zostać objęta działaniami rozwojowymi firm i instytucji państwowych. Na radykalną (pozytywną) zmianę sytuacji seniorów na rynku pracy jest w ich mniemaniu za późno. Czy tak jest w istocie? Pamiętajmy, że tyle mówią statystyki, na te składają się zaś indywidualne przypadki. W każdym razie przekaz jest jasny: seniorzy, aby utrzymać pozycję na rynku pracy, muszą być aktywni – nie tylko w jej poszukiwaniu, ale w zdobywaniu nowych kompetencji. Muszą być otwarci na zmiany, ale także pewni swej wartości i doświadczenia. A przede wszystkim dbać o zdrowie i formę…

Więcej o sytuacji osób dojrzałych na rynku pracy możesz przeczytać w naszym portalu:

dojrzali-a-bezrobotni

plusy-zatrudnienia-piecdziesiatek-plus

flexicurity-stabilnosc-zatrudnienia-inaczej

 

Tekst: Klara Sołtan-Kościelecka

Kategoria: Reaktywuj się

Porozmawiajmy

Ciekawe

Dostrzeżone

corkimatek pokojdziecka konfliktowy

Inspiracje